De fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer op
1 januari 2012 tot de gemeente Hollands Kroon
heeft veel consequenties. Deze consequenties zijn natuurlijk van grote
invloed op het bestuursniveau, maar ook voor het verenigingsleven
gaat er voor sommige verenigingen en stichtingen veel veranderen.

Zo zullen per 1 januari 2012 de zendvergunningen van de lokale
omroepen in het gebied Hollands Kroon; te weten Radio Wieringermeer,
RTV Tsarina en LO Zuiderzee komen te vervallen. Ook zal de gemeente
Niedorp onder de zendvergunning van Schagen FM vandaan worden
gehaald. Want in de nieuwe gemeente is slechts plaats voor één
lokale media-instelling, zoals de lokale omroep tegenwoordig volgens
de mediawet wordt genoemd.
 

Radio Wieringermeer en RTV Tsarina staken begin 2009 voor het eerst
de koppen bij elkaar, en deze twee polderomroepen inventariseerden de
mogelijkheden om gezamenlijk de basis te leggen voor een nieuwe lokale
media-instelling die per 1 januari 2012 de lokale nieuwsvoorziening voor
Hollands Kroon in zal vullen. Op bestuursniveau volgden enkele gesprekken
en werd snel duidelijk dat de neuzen dezelfde kant opstonden. Ook 
praktisch en technisch gezien bleken er voldoende mogelijkheden om tot een samenwerking te kunnen komen.


Stevige basis

Een stevige basis voor de omroep die na de fusie zal ontstaan is gelegd door de oprichting van de stichting RTV Hollands Kroon die op 26 mei 2010 het
levenslicht zag. Een driekoppig dagelijks bestuur werkt inmiddels
voortvarend aan de opbouw en vormgeving van de nieuwe media-instelling.
Er is nog heel veel te doen. Nu de stichting een feit is zullen er binnenkort
een aantal belangrijke beslissingen moeten worden genomen en natuurlijk
de bijbehorende stappen worden gezet. We zullen natuurlijk de huidige
gemeente besturen op de hoogte stellen van onze activiteiten en binnenkort
waar nodig in overleg treden.

Toekomst

RTV Hollands Kroon richt de blik op de toekomst en draagt zorg voor een
sterke lokale media-instelling voor de nieuwe gemeente Hollands Kroon.
RTV Hollands Kroon  heeft tot doel om binnen de nieuwe gemeente met 22
kernen en ruim 47.000 inwoners het lokale nieuws bij de mensen thuis te
brengen. Vandaar ook de slogan ‘Lokaal en betrokken’.